Reklama
 
Blog | František Marčík

Daňové a emisní úniky – spojené nádoby

NPS CLIMATE CHANGE RESPONSE| Flickr Creative Commons

NPS CLIMATE CHANGE RESPONSE| Flickr Creative Commons

Globální problémy spolu souvisí. Chceme řešit změnu klimatu? Řešme i daňové ráje. Jedině krocením daňového eldoráda lze předejít budoucím civilizačním krizím.

I toto léto jsme si mohli všimnout důsledků globálních klimatických změn. Nebylo nám sice v Česku tak horko jako minulý rok, ale podívejme se na nedobrý stav podzemních vod, rekordně nízké zalednění Arktidy či světové teplotní rekordy pro letošní měsíce.

I Ministerstvo životní prostředí se otázkou adaptace na klimatické změny a právě zadržování vody v krajině začalo intenzivněji zabývat. Stejně tak bude třeba adaptovat města, která budou v teplých měsících často přehřátá.  Bude potřeba dobře izolovat domy, sázet více stromů, stavět vodní nádržky, budovat vodní plochy.

Klimatické změny však nepřinesou pouze horko a sucho. Lze očekávat stále častější výkyvy počasí včetně silných bouřek nebo povodní. Na všechny tyto dopady se bude třeba připravovat a realizovat adaptační opatření. A přiznejme si, nic z toho nebude zadarmo.

Pokud se podíváme na existující odhady, tak lze dovodit, že Česká republika ročně kvůli daňovým rájům a agresivní daňové optimalizaci mezinárodní firem přichází zhruba o 20 miliard korun každý rok. Část těchto prostředků by šla využít právě na adaptaci naší země na budoucnost. Zatím však zůstává spíš u obecných deklarací.

Na naší planetě nalezneme mnoho zemí, na které klimatické změny dopadnou daleko hůře než na Českou republiku. Sucha, půdní eroze nebo naopak zaplavování různých míst bude mít v některých už dnes chudých zemích za následek další zhoršování podmínek pro život obecně.

Zhoršené podmínky pro zemědělství, a tedy zajišťování potravin pro obyvatelstvo, stejně jako nedostatek vody povede další lidi k opouštění svých domovů a hledání místa pro život jinde. Pokud zažíváme dnes problém s migrací, tak v budoucnosti můžeme očekávat migraci klimatickou.

Podle odhadů britské nevládní organizace Christian Aid chudé rozvojové země přichází ročně díky daňovým rájům až 160 miliard dolarů ročně.  To je víc, než kolik činí celková rozvojová pomoc, která do rozvojových zemí směřuje zejména z Evropy a Severní Ameriky.

Tyto peníze opět chybí jak na základní veřejnou výbavu a služby (studny, silnice, zdravotnictví), tak na potřebná klimatická adaptační opatření.  Ta mohou také pomoci lidi udržet na místě.  Již před patnácti lety se psalo, že příští války budou o vodu. Dnes se této nové realitě blížíme.

Klimatická změna se stává reálnou bezpečnostní hrozbou a je třeba hledat zdroje, jak ji řešit.  Krocení velkých daňových úniků je jedna z cest. Bylo by proto dobře, aby se i čeští politici začali o tento problém zabývat a to jak v domácím, mezinárodním, tak klimatickém kontextu. A krocením daňového eldoráda předcházeli budoucím civilizačním krizím.

*******
František Marčík a František Nejedlý

Tento text vznikl v rámci mezinárodní iniciativy Tax Justice Blogging Day. Více na www.danevraji.com #taxjustice

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama