Reklama
 
Blog | František Marčík

Ať vás to ani nenapadne aneb Nejdůležitější kniha o změně klimatu

N​ikdy jsem neměl ve zvyku na konci ro​k​u bilancovat. Ani si dávat předsevzetí Do toho nového. ​Myslím, že člověk by si měl dávat předsevzetí během celého života. Stejně jako by měl v různých životních okamžicích a situacích bilancovat a hodnotit své dosavadní počínání. Ale u příležitosti konce roku 2018 udělám výjimku, protože to byl rok v mnohém ohledu výjimečný.

Nechci ale psát o výjimečném počtu vypjatých a těžkých momentů a situací v mém životě. Ale o změně klimatu, která o sobě dala vědět asi jako málokdy. Tedy velké generační změně, která ovlivní život na Zemi na další stovky, či spíše tisíce let. O níž se stále mluví, jako kdyby to bylo něco, co se nás tolik netýká. A pokud ano, tak možná ve vzdáleném horizontu.

Na podzim 2018 vyšla zpráva OSN, která hodnotila rozdíly mezi dopady oteplení planety o 1,5 stupně (už teď jsme na 1 stupni) a 2 stupni. A zpráva byla nebývale varovná, navzdory tomu, že zpráva měla své slabiny a četné kritiky z řad odborné veřejnosti, kvůli příliš optimistickému vyznění a opomenutí řady mechanismů, které mohou budoucí vývoj ještě zhoršit.

Tuto bilanci a předsevzetí chci věnovat patrně nejlepší knize, která o změně klimatu vyšla. Jmenuje se „Don’t Even Think About It – Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change“ od britského autora G. Marshalla. Kniha pojednává právě o důvodech toho, proč změna klimatu neplní každodenní palcové titulky všech světových médií. Proč se o tomto problému a hrozbě nemluví patřičným způsobem. Těch důvodů autor představuje celou řadu.

Níže jako ochutnávku nabízím dva krátké citáty a kopie patrně nejdůležitějších stránek z knihy. Prosím ti z vás, kdo změnu klimatu považujete za nejvážnější problém současnosti či alespoň jeden z nejvážnějších, čtěte ji a šiřte o ní zvěst. Protože nám může v mnohém pomoci pochopit a osvětlit situaci a konat lépe.

„I believe that the real battle for mass action will not be won through enemy narratives and that we need to find narratives based on cooperation, mutual interests, and our common humanity.“

“Ironically, one of the best proofs that information does not change people’s attitudes is that science communicators continue to ignore the extensive research evidence that shows that information does not change people’s attitudes.”

Výběr (pdf): http://bit.ly/Marshall_AtVasToAniNenapadne

Shrnutí jednotlivých kapitol: https://climateprotection.org/wp-content/uploads/2017/03/final_Dont-Even-Think-About-It-Notes.pdf

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama